Skip navigation

pakiecie roboczym T2 zwrócono się w szczególności do podmiotów zainteresowanych ratownictwem w obszarze finansowania. . Za pomocą wywiadów eksperckich mają zostać określone aktualne bariery w ratownictwie transgranicznym między Polską  a Niemcami . Aby uzyskać całościowe spojrzenie, przeprowadzone zostaną wywiady z ekspertami z różnych grup zawodowych ze służb ratowniczych, a także ze szpitali. Ponadto przedmiotem badań będzie kwestia, jacy promotorzy istnieją w strukturach ratownictwa medycznego i jaki wpływ wywierają na proces opieki.

Oprócz podmiotów systemu ochrony zdrowia, badana będzie również ludność zamieszkująca region badań pod kątem jej doświadczeń i oczekiwań związanych z transgranicznymi działaniami ratowniczymi.