Skip navigation
dr phil. Dorota Orsson

Kierownictwo w zakresie językoznawstwa

Modele komunikacji w medycynie ratunkowej

Kształcenie dwujęzyczne w tandemie & glottodydaktyka

Universitätsmedizin Greifswald
Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin
Ferdinand-Sauerbruch-Straße
17475 Greifswald

mobil DE: +49 (0)160 975 343 15
mobil PL: +48 884 00 88 99
Fax: +49 (0)3834 86 5629
E-Mail: dorota.orssonmed.uni-greifswaldde

 


Sonia Werner

Lektorka języka niemieckiego & polskiego

E-Mail: soniabernadeta.wernermed.uni-greifswaldde

 


Patrycja Pudzisz

Asystentka studencka