Skip navigation

W niemieckich i polskich karetkach pogotowia przedział kierowcy jest najważniejszym miejscem organizacji, zarządzania i koordynacji akcji ratunkowych oraz wymiany informacji z innymi służbami (dyspozytornie, inne zasoby ratownicze itp.).

W ramach naszego projektu Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie mogło zakupić najwyższej klasy symulator przedziału kierowcy, który pomaga uczestnikom zapoznać się z różnymi przepisami ruchu drogowego w Niemczech i Polsce oraz strukturą szpitali w sąsiednim kraju, a także sprostać wyzwaniom komunikacyjnym.

Bezpośredni wpływ na nasze szkolenie miały także zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz pandemia COVID-19. Aby umożliwić jak najszybsze przeprowadzenie instruktażu i pierwszego szkolenia z nowym symulatorem, zorganizowano wspólny wyjazd naszych polskich i niemieckich uczestników oraz instruktorów do siedziby producenta symulatora w Warszawie (ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.).

Symulator został udostępniony w hali producenta. Podczas dwujęzycznego szkolenia wprowadzającego nasz zespół poznał funkcje i możliwości symulatora oraz opracował podstawy dydaktyczne szkolenia symulacyjnego. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację szkoleń symulacyjnych na początku 2023 roku - tym razem w nowej siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie!

(Zdjęcia: Dr. Marie-Luise Rübsam)