Skip navigation

Aktualności

Sympozjum "Status Quo i przyszłość polsko-niemieckiej transgranicznej medycyny ratunkowej" w dniu 15.11.2022 r. w Greifswald

15 listopada w Greifswaldzie odbędzie się zamykające sympozjum.

Dokładne informacje a także program wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj.

 


Sympozjum "niemiecko-polska komunikacja transgraniczna w medycynie ratunkowej" w dniu 21.09.2022 r. w Szczecin


Sympozjum ,,Współpraca transgraniczna w medycynie ratunkowej" w dniu 02.06.2022 r. w Schwedt/Oder

W całodniowej uroczystości w Schwedt nad Odrą wzięło udział łącznie 75 niemieckich i polskich gości z polityki, administracji, instytucji i projektów zajmujących się medycyną ratunkową . Dzięki kluczowym przemówieniom, ciekawym prezentacjom projektów i warsztatom na temat modeli komunikacji, możliwości i wyzwań medycyny ratunkowej, jak również wpływu pandemii COVID-19 na współpracę transgraniczną,  zostały poruszone i intensywnie omówione w różnych formatach ważne aspekty współpracy transgranicznej . W centrum uwagi znalazły się: tworzenie sieci, tworzenie synergii i wymiana międzykulturowa przez granicę polsko-niemiecką.

Szczegółową relację i więcej zdjęć znajdziecie tutaj!


Projekt badania w medycynie ratunkowej przedstawiony!

W ramach ,,Naukowych Dni Roboczych Medycyna Ratunkowa 2022" mieliśmy okazję przedstawić nasz projekt badania dotyczący oceny kwalifikowanego debriefingu polsko-niemieckich scenariuszy symulacyjnych w dniu 14 lutego 2022 roku. Prezentację na temat zgłoszonego abstraktu wygłosił Christian Hofmann, doktorant w Zakładzie Anestezjologii. Późniejsza dyskusja z obecnymi kolegami z całych Niemiec bardzo wzbogaciła naszą pracę naukową. Z niecierpliwością czekamy na prezentację wyników w przyszłym roku!

 


Ratowanie bez granic!

Reanimacja nie może się nie udać ze względu na granice, nawet językowe. Dlatego właśnie w tygodniu reanimacji podkreślamy, jak ważna jest międzynarodowa współpraca. Partnerzy projektu, Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie wraz z Kliniką Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Medycyny Bólu Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, wspólnie dążą do poprawy komunikacji i współpracy w zakresie transgranicznej medycyny ratunkowej.