Skip navigation

Sympozja

Sympozjum "Status Quo i przyszłość polsko-niemieckiej transgranicznej medycyny ratunkowej" z powodzeniem zakończyło cykl wydarzeń organizowanych w ramach projektu GeKoM. Jednocześnie wydarzenie to dało możliwość omówienia wstępnych ustaleń i wynikających z nich implikacji dla przyszłych działań z uczestniczącymi w nim przedstawicielami polityki, grup interesów i instytucji zaangażowanych w transgraniczną medycynę ratunkową pod koniec okresu realizacji projektu.

Prof. dr Klaus Hahnenkamp, jako przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie i tym samym Partner Wiodący, zainaugurował to wydarzenie, którego gospodarzem był Uniwersytet w Greifswaldzie na terenie Kolegium Kruppa.

W swoim przemówieniu powitalnym prof. dr Ralf Schneider, prorektor ds. badań naukowych oraz digitalizacji i transferu na Uniwersytecie w Greifswaldzie, podkreślił szczególne znaczenie współpracy w dziedzinie nauki i digitalizacji transgranicznej opieki zdrowotnej.

Sekretarz stanu Jochen Schulte z Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego zwrócił uwagę na to, jak „ważna jest intensywna współpraca transgraniczna" i podkreślił program Interreg jako „fundament" tej pracy.

Pani Anna Bańkowska, jako członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z  ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, podjęła ten temat i przedstawiła daleko idące zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego w działania transgraniczne w zakresie ochrony zdrowia.

W kolejnym wystąpieniu prof. dr Klaus Hahnenkamp pokazał, że w nagłych wypadkach kluczowe znaczenie może mieć jak najszybsze dotarcie służb ratowniczych do pacjentów i szybkie przewiezienie ich do najbliższego odpowiedniego szpitala w celu dalszej opieki. Jego zdaniem transgraniczna opieka zdrowotna, a zwłaszcza współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi i pogotowiem ratunkowym w regionie przygranicznym, może pomóc w zapobieganiu poważnym uszczerbkom na zdrowiu, takim jak trwałe ubytki po zawale serca. „Zasoby medyczne po obu stronach granicy muszą być dostępne lub udostępnione wszystkim w nagłych przypadkach, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania" - postulował.

Po krótkiej przerwie, podczas której goście mogli zapoznać się z przykładową symulacją transgranicznej, dwujęzycznej resuscytacji, nastąpiła prezentacja wstępnych wyników projektu przez osoby odpowiedzialne za poszczególne pakiety robocze.

W prezentacjach skupiono się na następujących tematach: „Transgraniczna opieka nad pacjentem - determinanty komunikacji zorientowanej na praktykę i pozbawionej barier oraz medycyna ratunkowa" - przedstawiona przez dr Dorotę Orsson i dr. Marie-Luise Rübsam ( obie  reprezentujace Uniwersyt Medyczny w  Greifswaldzie) oraz „Zintegrowane polsko-niemieckie szkolenie symulacyjne" - omówione przez pana Grzegorza Dolatę (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie) i dr Bibianę Metelmann (Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie).

Ważnym elementem wystąpień zamykających projekt GeKoM była prezentacja wyników badań nad trwałością działań projektowych w transgranicznej opiece zdrowotnej przez prof. Fleßa (Uniwersytet w Greifswaldzie), które zostały przeprowadzone w ramach projektu.

Druga część wydarzenia skupiła się na politycznym wymiarze współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej. W dyskusji panelowej. Kolejna dyskusja plenarna koncentrowała się na status quo i przyszłości polsko-niemieckiej transgranicznej medycyny ratunkowej, której wyniki wskazały na potrzebę kontynuacji działań w ramach projektu w celu poprawy opieki nad pacjentem. Prof. dr Steffen Fleßa podsumował, że istotnym warunkiem jest jednak niezbędne i odpowiednie wsparcie ze strony polityki obu krajów oraz możliwość dalszej wspólnej realizacji projektów w ramach programu Interreg VIA.


Alfried Krupp Kolleg
Martin-Luther-Straße 14
17489 Greifswald

Dojazd:  https://www.wiko-greifswald.de/anfahrt/

Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Strona internetowa miejsca wydarzenia: https://stararzeznia.eu/

Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Sympozjum ,,Współpraca transgraniczna w medycynie ratunkowej" w dniu 02.06.2022 r. w Schwedt/Oder

W całodniowej uroczystości w Schwedt nad Odrą wzięło udział łącznie 75 niemieckich i polskich gości z polityki, administracji, instytucji i projektów zajmujących się medycyną ratunkową. Wydarzenie otworzył prof. dr Klaus Hahnenkamp (Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Greifswaldzie); ważne i wybiegające w przyszłość słowa powitania wypowiedzieli dyrektor Roman Pałka (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie) oraz burmistrz miasta Schwedt nad Odrą, pani Annekathrin Hoppe. Następnie  wraz z przedstawicielami wszystkich partnerów projektu, mieliśmy okazję zaprezentować zarówno trwający projekt GeKoM (INT 197), jak i zakończony projekt InGRiP (INT2).Hojne współfinansowanie licznych działań na rzecz polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, nie tylko w dziedzinie medycyny, jest istotnym czynnikiem wspierającym  naszą pracę. Dlatego też było nam szczególnie miło, że Pan Steffen Schubert z Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG, Ministerstwa Gospodarki,Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego nie tylko podsumował program Interreg V A, ale także przedstawił perspektywy  dla nowego programu Interreg VI A.

Współpraca służb ratowniczych ponad granicami (państwowymi) musi mieć uregulowania prawne, aby mogła być realizowana z powodzeniem i w sposób bezpieczny pod względem prawnym. Dr Lutz Fischer (Dyrektor Medyczny Służby Ratowniczej Powiatu Zachodniopomorskiego-Greifswaldu), jako ekspert w zakresie zawartego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Zachodniopomorskim-Greifswaldzkim, zrelacjonował wyzwania już opanowane i dalsze zadania, jakie stoją przed nami. Następnie Pan Armin Viert (Publiczne Pogotowie Ratunkowe Märkisch-Oderland GmbH) ) przedstawił perspektywę potencjału wspólnej współpracy transgranicznej w zakresie służb ratowniczych.

 

Współpraca polskich i czeskich ratowników w projekcie ,, Wie rettet ihr bei euch? I Jak ratujecie u Was? I Jak zachraňujete u Vás?" wyczerpująco przedstawił pan Robert Pietryszyn (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze). Następnie Tabea Troschke ( Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie) poinformowała o udanej współpracy w zakresie cotygodniowych konsultacji telemedycznych dotyczących strategii terapeutycznych w przypadku nowotworów u dzieci pomiędzy niemieckimi i polskimi ekspertami w ramach projektu Temicare. Współpraca transgraniczna to nie tylko ważny temat w dziedzinie medycyny ratunkowej, ale także we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rytmu serca czy chorób oczu -  dr n. med. habil. Jarosław Piątek relacjonował różne projekty Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Szczecinie.

 

W kolejnych trzech warsztatach dotyczących modeli komunikacji, szans i wyzwań medycyny ratunkowej oraz wpływu pandemii COVID-19 na współpracę transgraniczną poruszono ważne aspekty współpracy transgranicznej i intensywnie dyskutowano w różnych formatach. W centrum uwagi znalazły się: tworzenie sieci, tworzenie synergii i wymiana międzykulturowa przez granicę polsko-niemiecką.

 

Program wydarzenia można znaleźć tutaj.