Skip navigation

Sympozja

Sympozjum ,,Współpraca transgraniczna w medycynie ratunkowej" w dniu 02.06.2022 r. w Schwedt/Oder

W całodniowej uroczystości w Schwedt nad Odrą wzięło udział łącznie 75 niemieckich i polskich gości z polityki, administracji, instytucji i projektów zajmujących się medycyną ratunkową. Wydarzenie otworzył prof. dr Klaus Hahnenkamp (Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Greifswaldzie); ważne i wybiegające w przyszłość słowa powitania wypowiedzieli dyrektor Roman Pałka (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie) oraz burmistrz miasta Schwedt nad Odrą, pani Annekathrin Hoppe. Następnie  wraz z przedstawicielami wszystkich partnerów projektu, mieliśmy okazję zaprezentować zarówno trwający projekt GeKoM (INT 197), jak i zakończony projekt InGRiP (INT2).Hojne współfinansowanie licznych działań na rzecz polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, nie tylko w dziedzinie medycyny, jest istotnym czynnikiem wspierającym  naszą pracę. Dlatego też było nam szczególnie miło, że Pan Steffen Schubert z Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG, Ministerstwa Gospodarki,Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego nie tylko podsumował program Interreg V A, ale także przedstawił perspektywy  dla nowego programu Interreg VI A.

Współpraca służb ratowniczych ponad granicami (państwowymi) musi mieć uregulowania prawne, aby mogła być realizowana z powodzeniem i w sposób bezpieczny pod względem prawnym. Dr Lutz Fischer (Dyrektor Medyczny Służby Ratowniczej Powiatu Zachodniopomorskiego-Greifswaldu), jako ekspert w zakresie zawartego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Zachodniopomorskim-Greifswaldzkim, zrelacjonował wyzwania już opanowane i dalsze zadania, jakie stoją przed nami. Następnie Pan Armin Viert (Publiczne Pogotowie Ratunkowe Märkisch-Oderland GmbH) ) przedstawił perspektywę potencjału wspólnej współpracy transgranicznej w zakresie służb ratowniczych.

 

Współpraca polskich i czeskich ratowników w projekcie ,, Wie rettet ihr bei euch? I Jak ratujecie u Was? I Jak zachraňujete u Vás?" wyczerpująco przedstawił pan Robert Pietryszyn (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze). Następnie Tabea Troschke ( Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie) poinformowała o udanej współpracy w zakresie cotygodniowych konsultacji telemedycznych dotyczących strategii terapeutycznych w przypadku nowotworów u dzieci pomiędzy niemieckimi i polskimi ekspertami w ramach projektu Temicare. Współpraca transgraniczna to nie tylko ważny temat w dziedzinie medycyny ratunkowej, ale także we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rytmu serca czy chorób oczu -  dr n. med. habil. Jarosław Piątek relacjonował różne projekty Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Szczecinie.

 

W kolejnych trzech warsztatach dotyczących modeli komunikacji, szans i wyzwań medycyny ratunkowej oraz wpływu pandemii COVID-19 na współpracę transgraniczną poruszono ważne aspekty współpracy transgranicznej i intensywnie dyskutowano w różnych formatach. W centrum uwagi znalazły się: tworzenie sieci, tworzenie synergii i wymiana międzykulturowa przez granicę polsko-niemiecką.

 

Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Data: 21.09.2022

Lokalizacja:

Stara Rzeźnia 

ul. Wendy 14 

Szczecin, Polska 

Strona internetowa miejsca wydarzenia: https://stararzeznia.eu/


W ramach „Wissenschaftlichen Arbeitstage Notfallmedizin 2022“ mieliśmy 14.04.2022 możliwość zaprezentowania projektu naszego badania nad oceną wykwalifikowanego debriefingu polsko – niemieckich scenariuszy symulacyjnych. Wykład dotyczący przedstawionego abstraktu został wygłoszony przez Christiana Hofmanna, doktoranta w Klinice Anestezjologii. Dzięki późniejszej dyskusji z obecnymi kolegami i koleżankami z całych Niemiec nasza praca naukowa została znacznie ubogacona. Cieszymy się na prezentację wyników w przyszłym roku!


Ratowanie bez granic!

Reanimacja nie może się nie udać ze względu na granice, nawet językowe. Dlatego właśnie w tygodniu reanimacji podkreślamy, jak ważna jest międzynarodowa współpraca. Partnerzy projektu, Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie wraz z Kliniką Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Medycyny Bólu Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, wspólnie dążą do poprawy komunikacji i współpracy w zakresie transgranicznej medycyny ratunkowej.