Skip navigation

Język jako narzędzie operacyjne

Pozbawiona barier i błędów wymiana informacji w medycynie ratunkowej jest podstawą właściwej opieki nad pacjentem.

Porozumiewanie się w języku kraju, w którym odbywa się akcja ratunkowa, z pacjentami posługującymi się tym samym językiem co zespół ratownictwa medycznego, jest integralną częścią pracy służb ratownictwa medycznego.

Wyzwaniem jest komunikacja z pacjentami mówiącymi w obcych językach lub w wielojęzycznych zespołach ratowniczych.

Celem pakietu roboczego T2 jest wdrożenie i ocena dwujęzycznych szkoleń językowych opartych na innowacyjnym modelu tandemowej nauki języków technicznych w oparciu o dwujęzyczne symulacje sytuacji kryzysowych. Nauka języka technicznego odbywa się poprzez używanie tego języka i weryfikację poprawności komunikacji przez native speakerów w realnym środowisku pracy.

Nauka języka w polsko-niemieckich parach tandemowych, które tworzą międzynarodowe zespoły ratownicze w projekcie GeKoM, przebiega intensywnie. Uczestniczki i uczestnicy  nie tylko nabywają nowe umiejętności komunikacyjne, ale także podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

W trakcie realizacji zadań projektowych następuje również nieustanna wymiana kulturowa, która przełamuje bariery i sprzyja wzajemnemu zrozumieniu.