Skip navigation

Współpraca transgraniczna między Polską a Niemcami w zakresie ratownictwa medycznego była dotychczas ograniczona. Dlatego w ratownictwie medycznym często dochodzi do sytuacji, w których efektywne wykorzystanie struktur opieki medycznej w rejonie przygranicznym nie jest możliwe. Często istnieją przeszkody prawne do przekroczenia granicy państwowej, nawet jeśli do szpitala w sąsiednim kraju można dotrzeć szybciej niż do placówki we własnym kraju. Dla populacji i gospodarki zdrowotnej taka praktyka oznacza wyraźne obniżenie dobrobytu.