Skip navigation

Innowacyjne polsko-niemieckie szkolenie językowe i symulacyjne

W nagłych wypadkach liczy się czas i żadna granica - czy to narodowa, czy inny język, czy inna technologia -nie powinny być przeszkodą w udzieleniu transgranicznej pomocy medycznej!

Umowa ramowa między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską stworzyła w 2013 r. podstawy transgranicznego ratownictwa medycznego. W oparciu o to powiaty i województwa wzdłuż granicy polsko-niemieckiej zawierają umowy o wzajemnej współpracy, które regulują szczegóły świadczenia usług pomocy transgranicznej.

Podstawa prawna zapewnia bezpieczeństwo - i musi być wdrożona w życie , aby transgraniczna medycyna ratunkowa mogła stać się codziennością!

Dzięki innowacyjnym szkoleniom językowo-symulacyjnym chcemy umożliwić pracownikom szpitali, służb ratowniczych i innych instytucji położonych blisko granicy, którzy pracują w obszarze transgranicznej medycyny ratunkowej, zdobycie praktycznego i specjalistycznego języka. Jak to działa? Bardzo prosto! Od samego początku uczestnicy  trenują w sposób praktyczny wraz ze swoją/swoim  partnerką/partnerem w tandemie z sąsiedniego kraju na symulatorach. Na początku tygodnia nacisk kładziony jest oczywiście  nieco bardziej na język, ale w drugiej części tygodnia uczestnicy będą już mogli z powodzeniem przepracować realny scenariusz wdrożenia w sąsiednim języku razem w zespole tandemowym!

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych szkoleń kliknij tutaj!