Skip navigation

Medycyna Uniwersytecka w Greifswaldzie (UMG) powstała wraz z założeniem Uniwersytetu dnia 17 października 1456 r., kiedy to utworzono również Wydział Medyczny. Obecnie Medycyna Uniwersytecka obejmuje szeroki zakres usług, w ramach których współpracuje 21 klinik/poliklinik, 19 instytutów i innych centralnych ośrodków.

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Medycyny Bólu pod kierownictwem Profesora Klausa Hahnenkampa z prawie 90 osobowym personelem lekarskim i 142 osobowym personelem medycznym zaopatruje chirurgicznie rocznie około 22 000 pacjentów  i około 1940 przypadków intensywnej opieki medycznej, zapewnia także pogotowie ratunkowe dla naziemnych i powietrznych służb ratowniczych. W tym 2 awaryjne pojazdy medyczne w gotowości 24-godzinnej i śmigłowiec ratunkowy Christoph 47 Niemieckiego Pogotowia Lotniczego (DRF).

 

► do strony internetowe: https://www2.medizin.uni-greifswald.de/intensiv/

► do strony internetowe: https://www.drf-luftrettung.de/de/menschen/standorte/station-greifswald

 

Klinika zdobyła już duże doświadczenie w projektach finansowanych przez UE. Głównymi projektami są „Interprofessionelle Lernen in Ausbildungsberufen“ (Nauka międzyprofesjonalna w trakcie nauki zawodu) (IPL, 2013-2018 sfinansowany przez Fundację Roberta Boscha) i projekt „LandRettung“ (Ratownictwo naziemne) z czterema filarami: reanimacji amatorskiej, mobilnych udzielających pierwszej pomocy, internetowego lekarza dyżurnego pogotowia ratunkowego oraz mechanizmu wzmacniającego medycynę ratunkową.

► projekt IPL: https://www2.medizin.uni-greifswald.de/intensiv/notfallmedizin/aus-fort-und-weiterbildung/ipl-seminar/

► projekt LandRettung: https://land-rettung.de/

 

Wielojęzyczny personel kliniki jest otwarty na innowacje i dzięki wielu doświadczeniom projektowym posiada umiejętności międzykulturowe.

W ramach projektu InGRIP Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg (Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomerani/Brandenburgii) UMG jako partner wiodący, wraz z sześcioma innymi partnerami z Polski i Niemiec, był w stanie pozyskać w 2017 r. dofinansowanie projektu GeKoM z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (EFRR) na innowacyjny i pionierski projekt dotyczący medycyny transgranicznej w ramach programu współpracy Interreg VA. Prace te mogą być obecnie kontynuowane w szerszej perspektywie w ramach projektu GeKoM, który rozpoczął się 01.03.2021 r. Efektywna współpraca z ekspertami z działu finansowania zewnętrznego UMG oraz ścisły kontakt z działem kadr są częścią udanej pracy nad projektem.