Skip navigation

W oparciu o AT 2, AT 3 koncentruje się na opracowaniu modelu, który pokazuje istniejące bariery w transgranicznym ratownictwie medycznym, jak również odpowiednich promotorów. Ponadto ma zostać opracowana koncepcja, która formułuje strategiczne interwencje, a tym samym tworzy podejścia do rozwiązywania barier. Ponadto należy wspierać i wzmacniać promotorów, którzy mają decydujący wpływ na powodzenie transgranicznego ratownictwa.