Skip navigation

Wydział Ekonomii, Administracji i Zarządzania w ochronie zdrowia jest wydziałem świadczącym usługi w wielu dziedzinach. To jest wizją tego wydziału.

Po pierwsze wydział chce przyczynić się do poprawy zdrowia społeczeństwa. Naszą misją jest,  aby poprzez świadczenie usług edukacyjnych, badawczych i doradczych, zmniejszyć marnotractwo ograniczonych zasobów ludzkich, materialnych i finansowych i tym samym przyczynić się do skutecznego zapobiegania i leczenia chorób. Po drugie wydział prowadzi badania dotyczące efektywności pracy zakładów usługowych. Wydział koncentruje się tutaj na placówkach opieki zdrowotnej i społecznej, niezależnie od ich podmiotów nadzorujących. Po trzecie naszą motywacją jest to, aby być wydziałem, który w badanich, edukacji i doradztwie osiąga ponadprzeciętne wyniki. Kryterium efektywności stosujemy również do własnej pracy. Zależy nam na tym, aby poprzez nasze usługi wzmocnić zdrowie naszych interesariuszy w szerokim tego słowa znaczeniu.

Główne tematy badawcze wydziału to obecnie między innymi, optymalizacja procesów, telemedycyna, służba zdrowia w regionach wiejskich, projekty dotyczące ratownictwa medycznego oraz przygranicznej opieki zdrowotnej.

Projekt InGRiP został zainicjowanv przez Klinikę Uniwersytecką w Greifswaldzie i przez Powiat Greifswald- Pomorze Przednie, z którymi nasz wydział współpracuje od lat. Wydział zajmuje się, w ramach tego projektu, analizą warunków trwałości przygranicznego ratownictwa medycznego po zakończeniu fazy finansowania. Opracowaniem odpowiedniej strategii trwałości zajmuje się pani Joanna Gallert. Do jej zadań  należy również monitorowanie i ocena koncepcji trwałości.