Skip navigation

Celem pakietu roboczego T1 jest podsumowanie i opisanie struktur ratownictwa medycznego w przedszpitalnej i szpitalnej opiece nad pacjentem w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Należy określić przestrzenne strefy zasięgu placówek opiekuńczych po obu stronach granicy. Jest to podstawa do analizy, jakie są aktualne możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki nad pacjentem. Ponadto należy wykazać, że transgraniczne i tym samym wspólne służby ratownicze mogą mieć potencjał optymalizacyjny w odniesieniu do krytycznego pod względem czasu leczenia pacjentów w nagłych wypadkach.