Skip navigation

Na początku kwietnia, po długiej przerwie COVID 19 nareszcie zaczęliśmy!

Z naszymi uczestnikami z pogotowia ratunkowego, szpitali i służb ratowniczych z polsko-niemieckiego pogranicza rozpoczęliśmy w dniu 04.04.2022 r. tygodniowy moduł ,,Reanimacja". I już w środę było jasne: koncepcja tandemu zorientowanego na praktykę działa! Pod koniec tygodnia nawet uczestnicy, którzy w poniedziałek nie znali wcześniej sąsiedniego języka, byli w stanie prowadzić resuscytację w algorytmie ALS zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w zespole dwujęzycznym.

Oprócz umiejętności językowych, w drugiej części tygodnia trenowaliśmy również umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej oraz jak wykonać wysokiej jakości resuscytacje krążeniowo- oddechową.

W kolejnym module, ,,Diagnostyka i terapia I", nacisk położony jest w szczególności na schemat ABCDE jako podejście do priorytetowo ukierunkowanej diagnostyki i terapii w działaniach przedklinicznych i klinicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. W scenariuszach przypadków dotyczących obrazów klinicznych, takich jak reakcja alergiczna lub hipoglikemia, uczestnicy mogą wykorzystać nabyte umiejętności językowe, połączyć je z umiejętnościami ratownictwa medycznego i skutecznie leczyć (symulowane/symulowanych) pacjentki/pacjentów.

(Zdjęcia: Dr. Marie-Luise Rübsam)

 

Cieszymy się mogąc powitać uczestników a także, oczywiście, zmotywowanych, nowo przybyłych Kolegów i Koleżanki z medycyny ratunkowej na module „ Diagnostyka i Terapia II” . Podczas tego modułu skupimy się szczególnie na schemacie ABCDE i SAMPLER.

Moduł ,,Diagnostyka i Terapia II" odbędzie się we wrześniu.

Obecnie istnieje lista oczekujących, ale bardzo ucieszyłyby nas zainteresowane osoby, które chciałyby uczestniczyć w naszych zajęciach szkoleniowych! Najlepszym sposobem jest wysłanie e-maila na adres: gekom-projektmed.uni-greifswaldde