Skip navigation

Na początku kwietnia, po długiej przerwie COVID 19 nareszcie zaczęliśmy!

Z naszymi uczestnikami z pogotowia ratunkowego, szpitali i służb ratowniczych z polsko-niemieckiego pogranicza rozpoczęliśmy w dniu 04.04.2022 r. tygodniowy moduł ,,Reanimacja". I już w środę było jasne: koncepcja tandemu zorientowanego na praktykę działa! Pod koniec tygodnia nawet uczestnicy, którzy w poniedziałek nie znali wcześniej sąsiedniego języka, byli w stanie prowadzić resuscytację w algorytmie ALS zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w zespole dwujęzycznym.

Oprócz umiejętności językowych, w drugiej części tygodnia trenowaliśmy również umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej oraz jak wykonać wysokiej jakości resuscytacje krążeniowo- oddechową.

W kolejnym module, ,,Diagnostyka i terapia I", nacisk położony jest w szczególności na schemat ABCDE jako podejście do priorytetowo ukierunkowanej diagnostyki i terapii w działaniach przedklinicznych i klinicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. W scenariuszach przypadków dotyczących obrazów klinicznych, takich jak reakcja alergiczna lub hipoglikemia, uczestnicy mogą wykorzystać nabyte umiejętności językowe, połączyć je z umiejętnościami ratownictwa medycznego i skutecznie leczyć (symulowane/symulowanych) pacjentki/pacjentów.

(Zdjęcia: Dr. Marie-Luise Rübsam)

 

Zawał serca, udar mózgu i inne emocjonujące nagłe przypadki  charakteryzowały nasz trzeci moduł "Diagnostyka i Terapia II". Rozpoczęliśmy intensywny tydzień od akronimów FAST, specjalistycznych zwrotów dotyczących podstawowej diagnostyki EKG, a także wprowadzenia SAMPLERA do anamnezy w nagłych przypadkach. Komunikacja i symulacja - drużyna nie do pokonania! Ten tydzień dał jasno do zrozumienia: pracujemy z tymi samymi algorytmami i mówimy tym samym językiem w medycynie ratunkowej!

Przekazanie pacjenta?! Absolutnie! Badania wykazały, że przekazanie pacjenta w oddziale ratunkowym jest kluczowe dla jego bezpieczeństwa. Podczas gdy do naszej codziennej pracy włączyliśmy już ustrukturyzowane zbieranie parametrów życiowych i pracę według algorytmów leczenia opartych na danych naukowych, przekazanie pacjenta jako element łączący oddziały przedszpitalne i szpitalne jest często zaniedbywane.Naszym celem w tym module było skupienie się na tym elemencie i dwujęzyczne szkolenie dwóch akronimów, SBAR i ATMIST, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w transgranicznej medycynie ratunkowej. Jednocześnie powtórzyliśmy przypadki z modułów 1-3 i powiązaliśmy ze sobą obrazy kliniczne.W ten sposób nasi uczestnicy mogli w dłużej perspektywie utrwalić swoją wiedzę i umiejętności.

Obecnie istnieje lista oczekujących, ale bardzo ucieszyłyby nas zainteresowane osoby, które chciałyby uczestniczyć w naszych zajęciach szkoleniowych! Najlepszym sposobem jest wysłanie e-maila na adres: gekom-projektmed.uni-greifswaldde